Badania marketingowe

Badania rynku

Ciekawości naukową i pasję łączymy w badaniach – naukowych i biznesowych. Dlatego realizujemy badania niestandardowe, wymagające pogłębionego zrozumienia sytuacji, odpowiedniego określenia problemu badawczego, doboru metod i rzetelnej analizy danych.

Szczególne doświadczenie mamy w badaniach wizerunku firm przemysłowych, oraz badaniach służących ocenie relacji z klientami biznesowymi. Projektujemy i prowadzamy zarówno badania ilościowe jak i jakościowe, a specjalizujemy się w metodach szczególnie przydatnych na rynku business-to-business.

Badania ilościowe

Wywiady bezpośrednie, wywiady telefoniczne (CATI), badania ankietowe, badania satysfakcji, eksperymenty.

Badania ilościowe

Wywiady pogłębione bezpośrednie i grupowe (fokusowe), pogłębione studia przypadków z metodą obrazów sieci oraz obserwacje konkurencji i benchmarking.

Desk research

Badanie danych zastanych, szczególnie analiza danych statystycznych z uwzględnieniem celów biznesowych przedsiębiorstwa.

Analiza danych wewnętrznych

Analiza zachowań klientów, szczególnie danych sprzedażowych i CRM, segmentacja klientów i identyfikacja kluczowych klientów.

Badania satysfakcji

Czy Twoi klienci promują Twój biznes?

Bazując na metodzie badawczej NPS (Net Promotor Score) pomagamy zidentyfikować to, co naprawdę uszczęśliwia, a co denerwuje Twoich klientów. Podstawą tego badania jest określenie ścieżki klienta oraz osób zaangażowanych w proces zakupów. Dzięki temu możliwe jest uchwycenie opinii wszystkich osób istotnych dla reputacji marki oraz zbudowanie strategii lojalności klientów.

Systematyczne powtarzanie badań pozwala na ocenę skuteczności działań Twojej firmy w zakresie pracy z klientami. W badaniu satysfakcji stosujemy zamykanie pętli satysfakcji (ang. Close the loop) dzięki codziennemu raportowaniu , czyli kontakt z najbardziej niezadowolonymi klientami w ciągu 24 godzin od wykonania pierwszego badania.

Z sukcesem takie badania prowadziliśmy między innymi w branży automotive (np. Solaris) oraz budowniczej (np. Algeco).

Zrealizowane projekty

  

TOP