Projekty badawcze

Projekty badawcze realizowane przez członków Centrum B2B

W ramach działalności akademicko-biznesowej członkowie CentrumB2B realizują liczne projekty badawcze na temat marketingu i sprzedaży B2B. Interesują nas aktualne problemy przedsiębiorstw zaobserwowane podczas współpracy z praktykami biznesu.

Najnowsze projekty badawcze

Badania zakończone

  1. Grant Ministerstwa Nauki i Informatyzacji: "Ewolucja roli targów na rynku instytucjonalnym w gospodarce opartej na wiedzy"
  2. Grant Ministerstwa Nauki i Informatyzacji "Model oceny doskonałości komunikacyjnej przedsiębiorstw" (kierownik dr Grzegorz Leszczyński)
  3. Grant Ministerstwa Nauki i Informatyzacji "Wpływ strukturyzacji relacji z klientami na długoterminowe efekty współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami" (kierownik dr Piotr Kwiatek)
  4. Grant Ministerstwa Nauki i Informatyzacji "Komunikacja targowa na rynku B2B", realizacja w latach 2005-2006
  5. Grant Ministerstwa Nauki i Informatyzacji "Internet jako instrument badań marketingowych na rynku Business-to-Business", realizacja w latach 2003-2005
  6. Strategia rozwoju Leszczyńskiej Fabryki Pomp S.A.
  7. Strategia marketingowa Wix-Filtron
  8. Koncepcja i wdrożenie Elektronicznego Planera Udziału w Targach dla Międzynarodowych Targów Poznańskich S.A.
  9. Koncepcja marketingu internetowego dla Philips Lighting Poland
TOP