Nasz zespół

Poznaj specjalistów CentrumB2B

DR HAB. GRZEGORZ LESZCZYŃSKI

Współzałożyciel CentrmB2B, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach marketingu B2B, zarządzania relacjami z klientami i badań rynku. Kierował projektami doradczymi i badawczymi dla przedsiębiorstw, Narodowego Centrum Nauki i Ministerstwa  Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest kierownikiem Studiów Podyplomowych Zarządzanie Marketingowe na Rynku B2B.

Autor i współautor książek „Badania marketingowe na rynku B2B”, „Pomiar marketingu B2B”, „Adaptacja w relacjach B2B. Uwarunkowania i efekty”, „Komunikacja na rynku B2B”, „Kreatywność w biznesie” oraz ponad stu publikacji na temat marketingu i relacji B2B, badań marketingowych i kreatywności w biznesie.

Członek międzynarodowej grupy badawczej IMP, uczestnik wielu konferencji międzynarodowych i staży na uniwersytetach i instytucjach badawczych w Belgii, Francji, Japonii, Niemczech, Turcji, Szwajcarii, na Węgrzech i we Włoszech.

DR MAREK ZIELIŃSKI

Współzałożyciel Centrum B2B, specjalizuje się w interakcjach biznesowych, negocjacjach i sprzedaży osobistej, technikach komunikacji międzyludzkiej. Trener i doradca w zakresie relacji biznesowych, marketingu i sprzedaży na rynku B2B.

Współautor książki „Komunikacja w relacjach business-to-business”. Członek międzynarodowych stowarzyszeń naukowych: Industrial Marketing and Purchasing Group oraz Global Sales Science Institute. Ceniony dydaktyk oraz prelegent i keynote speaker na polskich i zagranicznych konferencjach naukowych.

Jako pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prowadzi zajęcia z komunikacji w biznesie, wykłada również na studiach podyplomowych (Zarządzanie Sprzedażą, Zarządzanie Marketingowe na Rynku B2B, Psychologia Biznesu) oraz w programach MBA. Od 2010 r. pełni funkcję kierownika Podyplomowych Studiów Komunikacji i Perswazji w Biznesie. Dzięki licznym stażom zagranicznym (m.in. Tokyo, Mediolan, Stambuł, Heidelberg) zdobył doświadczenie pracy w zespołach międzynarodowych.

Współpracownicy

Do współpracy nad projektami zapraszamy specjalistów, którzy w swojej pracy łączą elementy praktyki z najnowszymi osiągnięciami teoretycznymi. Swoją wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem gwarantują wykonanie usług na najwyższym poziomie.

Prof. dr hab. Henryk Mruk

Ceniony doradca biznesu oraz prelegent na konferencjach naukowych i biznesowych, wykładowca na wszystkich poziomach studiów, szczególnie na studiach podyplomowych oraz programach MBA. Autor kilkuset publikacji z obszaru marketing i sprzedaży.

Dr hab. Zygmunt Waśkowski

Specjalizuje się w problematyce marketingu sportowego, autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych marketingowi i zarządzaniu w sporcie.

Dr Anna Rogala

Zainteresowania skupia wokół komunikacji wewnętrznej w organizacji oraz komunikacji rynkowej. Jako kierownik studiów podyplomowych ‘Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym” posiadania wyjątkową wiedzę na temat funkcjonowania branży farmaceutycznej.

Dr Renata Nestorowicz

Ceniony trener i dydaktyk, kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie sprzedażą”, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z takich tematów jak: negocjacje, techniki sprzedaży i obsługi klienta, zarządzanie sobą w czasie czy kreowanie wizerunku firmy. Ostatnie projekty badawcze dotyczą postrzegania opakowań i wizerunku marek w branży rolniczej.

Dr Tomasz Kopczyński

Ekspert w zakresie zarządzania, w tym w szczególności w obszarze polityki personalnej, zarządzania projektami, zarządzania zmianami. Od kilkunastu lat kieruje oraz uczestniczy w projektach doradczych w całej Polsce oraz prowadzi dziesiątki szkoleń.

Dr Maciej Brzozowski

Ekspert w zakresie zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi. Jako konsultant biznesowy realizował projekty szkoleniowe i doradcze w zakresie formułowania strategii przedsiębiorstwa, doskonalenia struktury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada doświadczenie w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach prawa handlowego.

Mgr Maria Kraszewska

Bliski współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ceniony wykładowca na studiach podyplomowych, prowadzi zajęcia i szkolenia z obszaru psychologii komunikacji oraz pracy w grupie.

Mgr Hanna Arend

Wicedyrektor poradni łódzkiej poradni psychologicznej, ceniony dydaktyk i doradca w biznesie, specjalizuje się w zarządzaniu emocjami.

Mgr Piotr Gaczek

Specjalista w zakresie psychologicznych aspektów podejmowania decyzji oraz badań eksperymentalnych. Doświadczony Account Manager.

Stali partnerzy CentrumB2B:

 

TOP